Här är det BB som ska växa mest

I det kaotiska läge som råder inom Stockholms förlossningsvård ska Södertälje sjukhus växa mest. Här sker också en efterlängtad satsning på kvinnor med särskilda behov. Men expansionen sker snabbt och all personal är inte på plats.

Barnmorskan Lilleba Anckers är inne på andra veckan på sin nya arbetsplats. När beskedet om Södra BB:s stängning kom i december var det ett hårt slag, men nu ser hon framåt.

– Det var ett jättestort steg. Jag är ju Söderböna. Men jag tycker om småskaligheten här, och det finns en anda att bygga upp något nytt, säger Lilleba Anckers, innan hon går på sitt arbetspass.

Foto: Anette NantellPå Södertälje sjukhus är förlossning och BB en integrerad enhet som ligger tätt i parallella korridorer och barnmorskorna växlar mellan arbetsuppgifterna. Inne på ett av familjerummen möter Lilleba Emilia Backman och undersöker hennes tre dygn gamla dotter Ofelia. Osäkerheten inom förlossningsvården har oroat, men Emilia Backman bor i Södertälje och när det var väl var dags var det inget problem att få plats.

– Det var tur, för det gick väldigt fort och Ofelia föddes på två timmar. Jag har en kompis som fick åka utanför länet, och det är klart att man blir orolig, särskilt som förstföderska, säger hon.

På Södertälje sjukhus finns länets minsta förlossningsenhet, men här sker nu en satsning som ska kompensera för Södra BB:s stängning, och bland annat ska vården för förlossningsrädda kvinnor utvecklas. Samtidigt inrättas en särskild mottagning för flyktingar.

– Den här utökningen är något som vi önskade. Vi vill vara med och utveckla möjligheten till personligt stöd så att mamman kan ha en person hos sig under hela förlossningen. Men för att klara det måste vi bemanna upp. Vi hade önskat att vi hade fått mer tid på oss, säger chefbarnmorskan Maria Hedström.

För när det stod klart att Södertälje sjukhus skulle utöka kom så genast beskedet om BB Sophias nedläggning, och nu måste utbyggnaden ske snabbare än planerat. Länets minsta förlossningsavdelning är också den som har störst möjlighet att expandera, verksamheten ska nu utökas med 30 procent, för att klara 2 100 förlossningar mot dagens 1 550. Nu pågår rekryteringen av barnmorskor och undersköterskor för fullt.

– Rekryteringen går bra, och ett stort antal barnmorskor har visat intresse för oss. Generellt är det svårt att rekrytera till Södertälje sjukhus, men vi hoppas att vi ska kunna bryta den trenden.

Förutom Lilleba Anckers har sju andra barnmorskor från Södra BB rekryterats till Södertälje sjukhus. Rekryteringen är en utmaning. Flera timvikarier på avdelningen är pensionärer och vissa hoppar in på flera sjukhus. Samtidigt är personalen genomgående positiv.

– Det är jättebra för en klinik som är så liten att växa lite, så att det blir mindre sårbart. Sedan är det roligt med många nya arbetskamrater, inte minst från Södra BB, säger koordinatorn Margareta Mastberg.

Kollegan Diane Sjögren säger att hon ser positivt på framtiden.

– När vi blir fler kan vi också arbeta med kvinnocentrerat, på det sätt som kvinnor behöver när de ska föda barn, säger hon.

Foto: Anette NantellFoto: Anette Nantell

Under årets tre första månader har fyra procent fler barn fötts i länet jämfört med 2015. Och enligt prognoserna är det 3–4 procent fler barn som kommer att födas totalt 2016, strax över 30 000 barn. Och det samtidigt som förlossningsvården står inför mycket stora utmaningar, då BB Sophia stänger i mitten av maj. Landstinget har infört listningstak på länets förlossningskliniker för att hantera situationen, och hittills i år har tre mammor hänvisats till sjukhus utanför länet.

– Vi ligger oftast sist i kön i länet på grund av vårt geografiska läge. När det är fullt i Södertälje, då får man söka sig utanför, säger Maria Hedström.

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) är glad över att landstinget får till en satsning i Södertälje.

– Jag är också jätteglad att så många från Södra BB är på väg dit. Nyckeln för att vi ska kunna bygga upp något ligger hos personalen och i samma anda som Södra BB och det är viktigt att det kommer fler till del, säger hon.

Ella Bohlin pekar bland annat på att Södertälje inte haft tillräckligt med resurser för att möta behoven i befolkningen.

– Här behövs stödet framför allt för de nya svenskarna, och det är ett tydligt uppdrag som Södertälje har fått att bedriva förlossningsvård ur ett mångkulturellt perspektiv.

En återkommande fråga i diskussionen om BB Sophia gäller den medicinska säkerheten, och att förlossningskliniken inte har full tillgång till akutsjukhus. Nu väljer landstinget att satsa på en förlossningsklinik utan neonatalvård, och där för tidigt födda kommer att skickas till Karolinska i Huddinge.

– När det gäller neobarnen så har vi en oklar vårdkedja och där jobbar vi för att få till en förbättring, och när vi planerar ny förlossningsvård är neonatalplatser en självklar del. När den här satsningen får större kapacitet så måste neovården vara med i diskussionen.

Betyder det att det kan öppnas neonatalvård i Södertälje?

– Det är värt att diskutera.

Till Södertälje sjukhus kommer många flyktingar och nyanlända som är en avspegling av befolkningen. I personalen finns också stor språkkompetens.

Foto: AlamyFoto: Alamy

Under sena eftermiddagen kommer ett oroligt föräldrapar in på Södertälje sjukhus för en undersökning. I slutet av graviditeten tycks fosterrörelserna ha minskat. Barnmorskan Rima Rizkallah griper in och konversationen flyter lätt på arabiska. Bebisen verkar må bra.

– De har en son hemma på tre år, och det här är en lillasyster, översätter Rima Rizkallah.

Hon säger att alla hennes kollegor är förväntansfulla inför utökningen, men vittnar också om en ansträngd situation.

– Men vi måste vara fler. I går hade vi sex förlossningar och vi saknade faktiskt barnmorskor och det är inte bra om vi inte äter eller kissar på hela passet. Jag hoppas att vi kan vara sex barnmorskor på varje pass för då blir det jättebra, säger hon, som var barnmorska i Syrien innan hon kom till Sverige.

Utanför fönstret byggs nya sjukhusbyggnaden där förlossning och BB ska flytta in 2017.

När DN lämnar förlossningskliniken vid 16-tiden på eftermiddagen är två gravida mammor på väg in, hänvisade från Södersjukhuset och Karolinska i Solna.

– Det är fullt i hela Stockholm nu, säger koordinatorn Anette Forsberg, timanställd barnmorska.

Lilleba Anckers berättar sedan på telefon att hon barnet hon hjälpte till världen föddes 16.58. Föräldrarna hade blivit hänvisade från Södersjukhuset. Trots att stängningen av Södra BB var ett hårt slag har hon egentligen aldrig tänkt lämna förlossningsvården.

– Jag har utbildat mig för de ofödda, de födande och de nyfödda, och jag har mycket kvar att ge, säger Lilleba Anckers.

Let’s block ads! (Why?)

DN.se – Nyheter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *